Monday, February 18, 2013

ตลาดน้ำตลิ่งชัน (Dec 2012)

ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำในกรุงเทพ ขนาดไม่ใหญ่ที่เปิดเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขุตฤกษ์ จุดเด่นก็คือ พืชผักพื้นบ้าน ต้นไม้ มาขายราคาไม่แพง มีบริการล่องเรือเหมือนตลาดน้ำอื่นทั่วไป 

เดิมตลาดน้ำตลิ่งชัน ก่อนตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 เพื่อเป็นศูนย์รวมการจำหน่ายฝลิตผลทางการเกษตร แต่ต่อมาก็ปรับเป็นสินค้าเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทักอาหาร สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับการล่องเรือท่องเที่ยวก็มีไปชม สวนกล้วยไม้ สวนงู สวนผลไม้ตามฤดูกาล และวัดบริเวณใกล้เคียง ตลาดน้ำที่อยู่ไม่ไกลกัน ในย่านปากน้ำภาษีเจริญ (Updated Dec 2012)

ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตั้งอยู่ริมคลองชักพระ ติดกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน
แผนที่พิกัด GPS Google Map : 13.776385,100.456457
เปิดตั้งแต่ 09.00-15.00 น

DSC04243

DSC04265

DSC04245

DSC04247

DSC04250

DSC04252

DSC04253

DSC04254

DSC04268

DSC04269

DSC04270

DSC04271

DSC04273

DSC04266

DSC04267DSC04256

DSC04257

DSC04258

DSC04259

DSC04260

DSC04261

DSC04262

DSC04263

DSC04264DSC04249

No comments:

Post a Comment