Wednesday, February 27, 2013

พระธาตุขามแก่น ขอนแก่น Dec 2012

พระธาตุขามแก่น เป็นอีกที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วันเสาร์อาทิตย์มีมัคคุเทศก์น้อยรุ่นจิ๋วมาให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวด้วย (Updated Dec 2012)

ร้านตั้งอยู่ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
แผนที่พิกัด GPS Google Maps : https://maps.google.com/maps?q=16.563212,102.951933

DSC04096
DSC04095

DSC04082

DSC04090

DSC04091

DSC04093

DSC04094

DSC04083

DSC04079

DSC04081

DSC04080

DSC04098

No comments:

Post a Comment