Tuesday, January 8, 2013

วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ขอนแก่น Dec 2012

วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ขอนแก่น จุดสนใจสำคัญก็คือ พระมหาธาตุแก่นนคร สูง 9 ชั้น ที่ประดิษฐ์ฐานพระบรมสารีริกธาตุ และได้เปิดโอกาสให้เราได้ขึ้นไปนมัสการและชมทิวทัศน์เมืองขอนแก่น ได้ถึงชั้นชนสุด Dec 2012

ตั้งอยู่ ถนนรอบบึง ทางทิศตะวันตกของบึงแก่นนคร
แผนที่พิกัด GPS Google Maps : https://maps.google.com/maps?q=16.408443,102.834804

รูป
DSC03807
DSC03808

DSC03812

DSC03813

DSC03814-001

DSC03815

DSC03816

DSC03817

DSC03818

DSC03819

DSC03820

DSC03821

DSC03822

DSC03823

DSC03824

DSC03825

DSC03826

DSC03827

DSC03828

DSC03829

DSC03830

DSC03831

DSC03833

DSC03834

DSC03835

DSC03836

DSC03837

DSC03838

No comments:

Post a Comment