Wednesday, August 4, 2010

ผลตอบแทนคาดหวัง สลากออมสิน งวด ใหม่(41,42) 2.8625% ต่อปีครับ

เพิ่งไปซื้อ สลากออมสินเพิ่มอีก ตั้งแต่งวด 41,42 นี่ก็ซื้อมาหลายครั้งแล้ว
มีเพื่อนถามว่าสลากออมสิน ผลตอบแทนเป็นไงมั่ง ก็เลยมาคำนวณให้ดูอีกที

เริ่มเลยดีกว่าจากที่สลากออมสิน ตั้งแต่วันที่ 15 พค 2553 เป็นต้นมา ทางธนาคารออมสินก็มีการปรับเงื่อนไขของสลาก ราคาก็กลับมาเป็นหน่วย ละ 50 บาท และครบอายุที่ 3 ปีเหมือนเดิม(งวด 40) ต่างกันตรงที่รุ่นใหม่ถ้าฝากเกินกว่า 3 เดือนจะไม่กินทุนสามารถขายคืนได้ไม่โดนหักเงินต้น ดังนี้

  • ถือสลากครบ 3เดือน – 1 ปี ถอนได้หน่วยละ 50 บาท
  • ถือสลากครบ 1ปี – ไม่ถึง 2 ปี ถอนได้หน่วยละ 50.50 บาท
  • ถือสลากครบ 2ปี – ไม่ถึง 3 ปี ถอนได้หน่วยละ 51.125 บาท
  • ถือสลากครบ3ปี ถอนได้หน่วยละ 51.875 บาท

ซึ่งทำให้ธนาคารออมสินโฆษนาสลากออมสินว่าไม่กินทุนได้ อย่างเต็มปากเสียที และยังช่วยนักลงทุนอย่าเราตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะเกิดอัตราดอกเบี้ยมีการปรับ ขึ้นเราก็สามารถถอนมาลงทุนใหม่ได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอ 3 ปี นอกจากนี้ ยังปรับให้วันเริ่มถูกรางวัลครั้งแรกเป็นวันที่ 16 ใกล้ที่สุดที่กำลังจะมาถึง ต่างจากงวด 40 ที่ต้องรอรอบหน้า(วันที่ 16 ครั้งที่ 2 หลังซื้อสลาก)แต่ส่วนนี้ก็ไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไหร่เพราะโอกาสถูกรางวัลยัง เป็น 36 ครั้งเท่าเดิม ส่วนจุดเด่นเดิมที่เงินได้ไม่ต้องเสียภาษีนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิม

ผลตอบแทนคาดหวัง ณ วันที่ 16 กรกฏาคม 2553 ของสลากออมสินคือ

ผลรวมของ [เงินรางวัลแต่ละรางวัล*โอกาสในการถูกรางวัล] + ผลตอบแทนเมื่อถือครบสัญญา

[{(10,000,000)*(2/465)/10,000,000}+{(1,000,000)*(1/465)/10,000,000}..... {(150)*(2/1000)}] + ผลตอบแทนเมื่อถือครบสัญญา

รวมผมตอบแทนคาดหวังได้ ผลตอบแทนคาดหวังจากรางวัล 0.134632% ต่อเดือน หรือ 1.6276% ต่อปี + ผลตอบแทนเมื่อถือครบสัญญาเฉลี่ยทบต้นถ้าถือครบ3ปี ก็อยู่ที่ 1.2349% ต่อปี = 2.8625% ต่อปีครับ

ส่วนผลตอบแทนขั้นต่ำสำหรับคนซื้อ 10,000 หน่วย(500,000 บาท) เพื่อจะถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวทุกงวด เป็นเงิน 300 บาท คือ 300/10,000/50*100 ได้ 0.06 % ต่อเดือน ไม่ลงทุนซ้ำก็จะได้ 0.72 % ต่อปี + ผลตอบแทนเมื่อถือครบสัญญา 1.2349 รวมแล้วอย่างแย่จะได้ผลตอบแทน 1.9549 % ต่อปีครับ

สำหรับความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระก็น้อยมากครับเพราะออมสินกำไรจาก ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่แล้ว และ เป็นธนาคารของภาครัฐคงไม่ปล่อยผิดนัดชำระ
ส่วนระเบียบใหม่ที่ไม่กินทุนและไถ่ถอนได้ง่ายขึ้นก็ลดความเสี่ยงการเสีย โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้อย่างน่าประทับใจครับ

นับเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าจะเหมาะกับ คนที่ชอบลุ้น ชอบหวย ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนคาดหวังไม่สูงแต่อาจหวือหวา และ สูงกว่าดอกเบี้ยฝากประจำของธนาคารหลายๆแห่งในขณะนี้เลยครับ ( Aug 2010)

No comments:

Post a Comment