Friday, May 16, 2014

เทศกาลงานวันมะม่วง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา (Apr 2014)

เทศกาลงานวันมะม่วง ครั้งที่ 44 ของดีเมืองแปดริ้ว 1-10 เม.ย. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พบมะม่วงมาขายเพียบ แปลกใจที่มะม่วงที่มีขายในงานมากที่สุด คือมะม่วง ไขตึก(ขายตึก) ลูกเล็ก มันกรอบแม้จะสุก นอกจากไขตึกแล้ว ยังมี อีกหลายพันธุ์เช่น ไขตึก เขียวเสวย มันเดือนเก้า อกร่อง น้ำดอกไม้ แรด ฟ้าลั่น มหาชนก การะเกด โชคอนันต์ หัวช้าง ทองดำ มันขุนศรี อาร์ทูอีทู เพชรบ้านลาด ทวายเดือนเก้า ขาย รวมถึงกิ่งพันธุ์มะม่วงด้วย (Update Apr 2014)

จัดงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
แผนที่พิกัด GPS Google Maps : https://maps.google.com/maps?q=13.677136,101.070331
3 อย่างที่ประทับใจที่สุด : มะม่วงแฝด ไขตึก มะม่วงมัน
ความประทับใจ 3 (-10/10)

CameraZOOM-20140409140220863

CameraZOOM-20140409135619554

IMG20140409141444

IMG20140409141656

IMG20140409141827

CameraZOOM-20140409140916883

IMG20140409141345


No comments:

Post a Comment