Friday, March 29, 2013

Venetian Casino Macau (Feb 2013)

คาสิโนเวเนเชี่ยน Venetian Casino คาสิโนขนาดใหญ่อีกแห่งในมาเก๊า ส่วนห้างขายของ จำลองบรรยากาศ ของเมืองเวนิส มาด้วย มีเรือกอนโดราให้นั่ง ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึง ท้องฟ้าก็เป็นจำลอง เดินแล้วอาจจะลืมไปว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืน (Updated Feb 2013)

คาสิโนตั้งอยู่เกาะ Taipa Macau
แผนที่พิกัด GPS Google Maps : https://maps.google.com/maps?q=22.14749,113.562267
เบอร์โทรศัพท์ : +853 2882 8888
เวลาเปิด-ปิดให้บริการ ส่วนห้างปิดขายของ 23.00 ส่วนโรงแรมและคาสิโนเปิด 24 ชม

DSC06437
DSC06438

DSC06443

DSC06446

DSC06447

DSC06448

DSC06453

DSC06454

DSC06455

DSC06493

DSC06494

No comments:

Post a Comment