Thursday, March 24, 2011

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

[Wat Pha Cha Yon Phon Sep Rat Cha Wo Ra Wi Han]


"พระอารามหลวงชั้นโท และเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2"

: เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพึ่ง อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร 02-4625786 02-8168661แผนที่
View บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ in a larger map


จุดเด่นท่องเที่ยว
- ความสวยงามของพระอุโบสถ และพระวิหาร ซึ่งสร้างเป็น ทรงจีน ใช้จานชาม ภาชนะ ลายครามประดับตกแต่งหน้าบัน และโดยรอบ
- พระประธานปูนปั้นบุทองปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่บนบุษบกยอดปรางค์จตุรมุข
- พระเจดีย์ย่อรูปเหลี่ยมสิบสอง สีขาว องค์ใหญ่ 3 องค์ สร้างตั้งแต่เริ่มสร้างวัด
- พระพุทธบาทจำลองในพระวิหาร
- ศาลาการเปรียญ ก่ออิฐถือปูนทรงไทยสร้างเมื่อ พศ. 2467
- ชมความสวยงานของวัดโปรดเกศเชษฐารามซึ่งเป็นวัดพี่วัดน้องกัน ตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามคลองลัดหลวง
* ช่วงสงกรานต์พระประแดง ท่าน้ำที่เชื่อมกันวัดโปรเกษเชษฐาราม เป็นจุดที่ขบวนนางสงกรานต์พระประแดงมักใช้เป็นที่ทำพิธีปล่อยปลา

ประวัติ
ชื่อวัดนี้มีรวมคำว่า "ไพชยนต์" อันเป็นชื่อรถและวิมานของพระอินทร์ ส่วนพลเสพย์ มาจากชื่อของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่น ศักดิพลเสพ ผู้ทรงอุปการะในช่วงการก่อสร้าง
วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญสร้างเมื่อ พศ. 2362 ในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่น ศักดิพลเสพ
ผู้ซึ่งเป็นแม่กองสร้างเมืองเขื่อนขันธ์และ ขุดคลองปากลัด พระองค์ทรงรับเป็นพระอุปการะ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงอุปราชาภิเษก พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่น ศักดิพลเสพ เป็น สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหา ศักดิพลเสพ และได้ยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวง

นอกจากนี้ยังมีประวัติของวัด ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารัชกาลที่ 2 สมเด็จกรมพระยาดำรง ทรงพระนิพนธ์กล่าวถึงดังนี้
"ในคราวเมื่อสร้างป้อมเมืองสมุทรปราการนั้น ทรงพระ ราชดำริว่าป้อมที่ได้สร้างขึ้นที่เมืองนคร เขื่อนขันธ์แต่ก่อน ยังคงค้างอยู่ไม่สำเร็จบริบูรณ์ จึงโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ พลเสพเป็นแม่กองทำการสร้างเมืองนครเขื่อน ขันธ์ที่ยังค้างอยู่ ได้สร้างป้อมขึ้นอีกป้อม หนึ่ง ชื่อ ป้อมเพชรหึง และให้ขุดคลองลัดหลังเมือง นครเขื่อนขันธ์คลองหนึ่ง มาทะลุออกคลองตาลาว คลองลัดที่ขุดใหม่นี้เมื่อขุดนั้น กว้าง ๖ วา ลึก ๕ ศอกยาว ๕๐ เส้น กรมหมื่นศักดิพล เสพ ทรงสร้างวัดขึ้นในคลองที่ขุดใหม่วัด หนึ่ง พระราชทานนามว่า "วัดไพชยนต์พลเสพ " พระยาเพชรพิไชย (เกษ) ซึ่งเป็น นายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ สร้างวัดขึ้นอีก วัดหนึ่งตรงข้ามวัดไพชยนต์ฯ ชื่อ วัดโปรดเกศ เชษฐาราม ยังเป็นอารามหลวงอยู่จนทุกวันนี้ ทั้ง ๒ วัด
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานเกี่ยว กับการตั้งชื่อวัดนี้ว่า ในรัชกาลที่ ๒ เห็นจะเรียกว่า "วัดกรมศักดิ์" หรือ "วัดปากลัด" พอถึงรัชกาลที่ ๓ คนทั้งหลายก็คงจะเรียกว่า "วัดวัง หน้า" การที่ในพระราชพงศาวดาอ้างว่า นาม "วัดไพชยนต์พลเสพ" นั้น พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย คงจะไม่ได้เป็นผู้ พระราชทานนามนี้ไว้ตั้งแต่แรกสร้าง กรม พระยาดำรงราชานุภาพจึงทรงพระวินิจฉัยจาก เค้าเงื่อนใน "สารน์สมเด็จ" ว่าผู้ที่พระ ราชทานนามว่า "วัดไพชยนต์พลเสพ" คือ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔"


การเดินทาง : - จากถนนสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปพระประแดง เมื่อมาถึงทางแยกไปวงแหวนอุตสาหกรรมให้เลี้ยวซ้ายแต่ไม่ขึ้นสะพานโดยชิดซ้าย ไปตามป้ายถนนพระราชวีริยาภรณ์ แม่ถึงแยกเลี้ยวซ้ายประมาณ 300 เมตรจะเป็นสีแยกโดยทางเข้าวัดให้ตรงเข้าไปได้เลย มีที่จอดรถฟรีภายในวัด


Image from Google Search.

No comments:

Post a Comment