Monday, April 15, 2013

สามพันโบก อุบลราชธานี Feb 2013

สามพันโบก เป็นหลุมและโขดหินใต้แม่น้ำโขง เมื่อเวลาหน้าแล้ง น้ำจะลดจนเห็นเป็นโขดหิน หลุมและแอ่งน้ำ ซึ่งมีมากกว่า 3,000 แอ่ง  ซึ่งหลังจากนั้นจะมีน้ำหลากมาท่วมโบกเหล่านั้นจมหายไปอยู่ใต้แม่น้ำ
ที่เด่นๆก็คือ หินรูปหมา และ เต่า และหลุม รูป หัวใจ และ Mickey Mouse บริเวณใกล้เคียงยังมี หาดสลึง หาดหงษ์ หาดทรายขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขง และ ลานหินสี ที่มีทิวทัศน์แปลกตา อย่าง หินสี และ หินปะการัง  (Feb Updated 2013)

ร้านตั้งอยู่ ริมแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่พิกัด GPS Google Maps : https://maps.google.com/maps?q=15.793905,105.40864

เวลาเปิด-ปิดให้บริการ เดือนพฤษจิกายน - พฤษภาคม

สามพันโบก
DSC05217
หินรูปเต่า สามพันโบก DSC05207

DSC05227
แอ่งน้ำและหลุมมีมากมาย
DSC05208

DSC05212

DSC05215

DSC05221
หินรูปหัวใจ
DSC05222

ริมสระมรกต สามพันโบก DSC05223

หลุม Mickey Mouse สามพันโบกDSC05228DSC05229


หาดหงษ์ ริมแม่น้ำโขง ช่วงเช้าจะไมมีรอยเท้าเลยDSC05169

หินสี
DSC05176

หินประการัง ลานหินสี
DSC05185

DSC05182

แจกันลาดหินสี
DSC05189

ศิลาเลข ริมแม่น้ำโขง มีตัวเลขวัดระดับน้ำในแม่น้ำ
DSC05167

DSC05198

ทัศนีย์ภาพริมแม่น้ำโขง ฝั่งลาว DSC05233

DSC05234

DSC05236DSC05164

DSC05178

DSC05162

No comments:

Post a Comment