Friday, April 19, 2013

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น Dec 2013

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น หรือหีบสมบัติของขอนแก่น กับสโลแกน"เก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่า" พิพิธภัณฑ์ ที่เก็บเรื่องราว ประวัติ สิ่งของ ที่เกี่ยวข้องกับขอนแก่น(Updated Dec 2013) 

ตั้งอยู่ถนนรอบบึงแก่นนคร ใต้สวนสาธารณะขอนแก่น 200 ปี
แผนที่พิกัด GPS Google Maps : https://maps.google.com/maps?q=16.420155,102.837389
เบอร์โทรศัพท์ :
เวลาเปิด-ปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงเสาร์ 09.00-17.00 ปิดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท ชาวต่างชาติ 90 บาท

DSC03967 DSC03968 DSC03969 DSC03842 DSC03843 DSC03844 DSC03845 DSC03846 DSC03847 DSC03848 DSC03849 DSC03850 DSC03851 DSC03852 DSC03853 DSC03854 DSC03855 DSC03856 DSC03857 DSC03858 DSC03859 DSC03860 DSC03861 DSC03862 DSC03863 DSC03864 DSC03865 DSC03866 DSC03867 DSC03868 DSC03869 DSC03870 DSC03871 DSC03872 DSC03873 DSC03874 DSC03875 DSC03876 DSC03877 DSC03878 DSC03879 DSC03880 DSC03881 DSC03882 DSC03883 DSC03884 DSC03885 DSC03886 DSC03887 DSC03888 DSC03889 DSC03890 DSC03891 DSC03892 DSC03893 DSC03894 DSC03895 DSC03896 DSC03897 DSC03898 DSC03899 DSC03900 DSC03901 DSC03902 DSC03903 DSC03904 DSC03905 DSC03907 DSC03908 DSC03909 DSC03910 DSC03911 DSC03912 DSC03913 DSC03914 DSC03915 DSC03916 DSC03917 DSC03918 DSC03919 DSC03920 DSC03921 DSC03922 DSC03923 DSC03924 DSC03925 DSC03926 DSC03927 DSC03928 DSC03929 DSC03930 DSC03931 DSC03932 DSC03933 DSC03934 DSC03935 DSC03936 DSC03937 DSC03938 DSC03939 DSC03940 DSC03941 DSC03942 DSC03943 DSC03944 DSC03945 DSC03946 DSC03947 DSC03948 DSC03949 DSC03950 DSC03951 DSC03952 DSC03953 DSC03954 DSC03955 DSC03956 DSC03957 DSC03958 DSC03959 DSC03960 DSC03961 DSC03962 DSC03963 DSC03964 DSC03965 DSC03966

No comments:

Post a Comment